Våra partners

Vi har bestämt oss: vi ska erbjuda och leverera de optimalt bästa lösningarna till våra kunder. Basen för yppersta spetskompetens är samlad kunskap och därför är vi måna om att skapa starka relationer med noga utvalda partners. På så sätt kan vi säkerställa att över tid göra rätt teknikval för varje kunds utmaning och erbjuda systemintegration som möjliggör innovation. I kombination med vår personals kompetens och erfarenhet tryggar vi förvaltningsbarheten över tid.

Vår i särklass viktigaste och närmaste samverkanspartner är Microsoft, som vi under många år haft ett framgångsrikt samarbete med. 

2012 erhöll vi högsta partnerstatus hos Microsoft i form av titeln Microsoft Gold Partner inom Application Integration och har sedan två år tillbaka också en fördjupad relation, en så kallad managering. Detta är vi ensamma om i Sverige. 

I början av 2015 blev vi dessutom Microsoft Azure Silver Partner. Utöver detta så är vi den enda aktören i Sverige som får agera i Microsofts namn, och där tre av våra mest erfarna konsulter tillsammans med Microsofts egen personal träffar de allra främsta företagen i Sverige. Att bli P-Seller till Microsoft är en stor ära, och mycket utmanande då vi utgör bollplank till svenskt framgångrikt näringsliv, med integration som möjliggörare.

 

Hör Microsofts upplevelse av samarbetet med iBiz Solutions: 

Ulf Forsström, Senior Partner Sales Executive, Microsoft

”Vi tittar efter partners som verkligen driver den senaste teknologin från Microsoft – som kan ta en diskussion med kunderna och som översätter vår teknologi till afärsvärlden. iBiz Solutions är precis en sådan partner som ligger i framkant när det gäller teknologi och kunddialog.”

Vad tycker våra kunder?

iBiz Solutions uppdragsgivare finns över hela Norden, och inom ett stort antal branscher och verksamhetsområden. Kunderna är internationella kända varumärken, påfallande ofta marknadsledande inom sina respektive segment.

Att förstå kundens verksamhetsprocesser och utmaningar är en grundläggande faktor för att leverera rätt och effektiva integrationslösningar. Avgörande för framgång är att förstå kundens affär och bakomliggande processer.

Vi har en ständigt pågående dialog med våra uppdragsgivare om deras utmaningar, behov och hur man upplever vår leverans för att lösa dessa. Ta del av några referensers utlåtande om oss.

Läs mer