BizTalk Server

Fördelar:

iBiz Solutions har valt att uteslutande jobba med Microsoft baserad integrationsteknologi och har bl.a Microsoft Gold Partner certifiering inom området integration. Samtliga av våra konsulter har lång erfarenhet av BizTalk Server och är en av Nordens främsta experter inom detta området. Vi har lång erfarenhet av allt från större och komplexa integrationsprojekt hos stora organisationer till enklare projekt hos mindre kunder.

För att effektivisera arbetet med BizTalk Server jobbar iBiz Solutions med ett antal av overordnede prosesser runt arkitektur och leverans. Det säkerställer hög kvalitet och presion i leveransen som få andra konsulter kan erbjuda.

iBiz Solutions har också över lång tid utvecklat färdiga komponenter och lösninger för att handtera olika situationer. Dena “verktygslådan” sparar tid och pengar i leveransen och ger leveranser med högre kvalitet.

Hur plattformen kan levereras

On-premise

On-Premise baserad leverans innebär att BizTalk Server installeras på ett traditionellt vis hos kunden i kundens datacenter. Denna typen av leverans passar större organisationer som redan har fullt ansvar för sin egen infrastruktur och en existerande investering i driften av denna.

Integration as a Service (IaaS)

Biztalk Server kan också levereras som en tjänst i Microsoft Azure. Detta alternativet innebär att man betalar för produkter i forhold till bruk. Fördelen är att man snabbt är i gång då man inte kräver installation och att kunden själv inte behöver att ha kompetens som krävs för att handtera driften av BizTalk miljön.

Kontakta oss