Rätt tjänst vid rätt tillfälle

iBiz Solutions arbetar utifrån kundens förutsättningar. Där många konsultföretag levererar arbetskraft per timme gör vi gärna det omvända. Vi är övertygade om att vi, med vår omfattande specialistkompetens, kan leverera både högre kvalitet och större kundnytta till ett lägre totalpris.

Support

Support

Alla har vi olika behov vid olika situationer. Kanske sitter du med ett eget ICC. Eller har en egen IT-avdelning som hanterar de dagliga incidenterna och den proaktiva övervakningen. 

Läs mer

Förvaltning

Förvaltning

I samtal med kunder om deras support- och förvaltningsorganisation får vi önskemål om affärsnytta, proaktivitet, trygghet och kostnadseffektivitet.

Läs mer