Förvaltning

Vår tjänst för integrationsförvaltning, iBiz AIM, möter dessa på ett mycket bra sätt, samtidigt som vi också adderar dokumentationsstöd, kvalitetsgranskning av dokumentation och installationspaket samt förbättringsarbete och månadsrapportering. Allt utöver den dagliga incidenthanteringen. Detta ger tydliga och effektiva aktiviteter enligt vårt arbetssätt som transparent mappar upp gentemot kundernas processer enligt ramverk som bl.a. ITIL.

Som användare av iBiz AIM får du tillgång till en Self Service Portal som erbjuder:

  • Övervakning i realtid
  • Ärenderapportering och uppföljning
  • Beslutsstöd
  • Trender och Statistik för förbättringsarbete

Samtliga medarbetare i iBiz Solutions DevOps team har spetskompetens inom BizTalk och integration. Vi har ett nära etablerat samarbete med projektteamet som möjliggör effektiva tekniska överlämningar och kunskapsöverföring. Detta medför att vi inte bara är en SPOC, utan kan hantera större delen av de incidenter som uppstår redan vid första kontakten.

Kontakta oss