BizTalk Server

BizTalk Server

Med mer än 12 000 installationer världen över, är BizTalk Server en grundbult i många integrationer och en nyckel till att automatisera allt från processer för att hantera banktransaktioner och patientdata till lagerstyrning och transportinformation.
BizTalk Server är också en produkt med brett användningsområde som innehåller verktyg och färdiga komponenter för att koppla sig till och tolka de protokoll och transporter dina system och partners använder sig av – oavsett om de är inom ert datacenter eller i molnet.

Läs mer

Microsoft Azure

Microsoft Azure

Azure App Services Molnintegration är äntligen här på riktigt. Azure App Service erbjuder unika möjligheter för molnintegration där vi både kan köra det helt i molnet eller i hybrid med vårt lokala nätverk. Inte nog med att du kan orkestrera – anslut och underhåll dina integrationer i din favoritwebbläsare.
App Services kombinerar styrkan från BizTalk i B2B/EDI-världen med flexibiliteten och smidigheten i den heta API-världen.

Läs mer