Standardiserade kurser

Fokus ligger på att ge deltagarna maximal effekt, nytta och kompetens inför deras respektive utmaningar. Våra MCT:er (Microsoft Certified Trainer) är välrenommerade, efterfrågade konsulter och har en vardag i utmanande integrationsprojekt. När de sedan ställer sig i utbildningssalen, får kursdeltagaren ett etablerat och väl strukturerat utbildningsupplägg. Mixat med diskussioner och erfarenheter från verkligheten och komplexa situationer hos flera av landets mest kända företag/varumärken, förankrar vi våra utbildningar i den kunskap vi tillgodosett oss i form av teori, praktik och flera certifieringar.

Exempel på utbildningar som vi erbjuder själva eller genom våra partners:

  • BizTalk Server for Administrators
  • BizTalk Server Core Developer
  • BizTalk Server Advanced Developer
  • API Management using Azure API Management
  • Integration using Azure App Services
  • Integration Manager Core (For Operations)
  • Integration Manager Advanced

Kontakta oss