Strategiska konsulttjänster

Strategiska konsulttjänster

Integration är på många sätt avgörande, vilket marknaden och kunderna på allvar börjat inse och prioritera i sina leverantörsval. På iBiz Solutions skapar vi affärsnytta och värde genom effektivisering av såväl interna som externa verksamhetsprocesser. Vi konkurrerar inte med de stora breddleverantörerna inom IT-området utan är övertygade om att vårt fokus – och därigenom spetskompetens – IT-arkitektur och integration kommer att leverera ett större värde för kunderna idag och i framtiden.

Utifrån gedigen erfarenhet har vi tagit fram och etablerat metodik och processer som genererar verklig skillnad för våra kunder. Vår modell iBiz Solutions Integration Framework gör det enkelt att förstå hur vi arbetar, varför vi gör saker i olika steg, ordning och följd samt vad detta leder till för effekt och nytta. 

Vårt arbetssätt är proaktivt med effektiva, kvalitetssäkrande tekniker i leveranserna, såsom standardiserade och automatiserade processer för bygg- och deployment, tester samt versionshantering. Vi har även stor erfarenhet av att arbeta med bransch- och teknikspecifika formatstandarder.

Välkommen att utmana oss!

Läs mer

Tekniska konsulttjänster

Tekniska konsulttjänster

Djup och bred teknisk kompetens är nyckeln till en lyckad leverans – oavsett plattform och teknikval. Konsulterna på iBiz Solutions Våra konsulter tillhör Nordens absoluta toppskikt inom nischen integration på Microsoft-teknik. Bred och djup kompetens i kombination med många års erfarenhet från några av Nordens största och mest komplexa integrationsprojekt har gett iBiz Solutions möjlighet erfarenheten att kunna erbjuda maximalt värde till våra kunder i leveransen.


Samtliga leveranser från iBiz Solutions följer en strikt noga utprövad leveransmodell. Modellen tvingar fram ger ett processorienterat arbetssätt som säkerställer förvaltningsbara integrationer. Detta sker genom en arbetsprocess där att varje steg i utvecklingen definierar ett antal aktiviteter och ett antal dokument som implementeras. Resultatet är integrationer som är dokumenterade, enhetliga och som redan från början är anpassade för effektiv förvaltning.

All utveckling hos iBiz Solutions vilar på plattformen Microsoft Team Foundation Server som anpassats för att speciellt hantera integrationsprojekt och de krav denna typ av lösningar ställer. Arbetssättet framtvingar säkerställer maximal kvalitet, effektivitet och insyn för samtliga parter. 

Välkommen att utmana oss!
Läs mer

Kvinna som arbetar med dator

OnDemand är tjänsten som erbjuder experthjälp när du behöver den, utan att göra avkall på kvalité och leverans.

OnDemand är iBiz Solutions flexibla tjänst för dig som har ett varierande behov av integrationsarbete över tid. OnDemand är precis som det låter, en tjänst som är tillgänglig vid behov. När behovet av integrationer uppstår, står vårt team redo att sätta igång och vår leverans håller samma höga kvalité som våra kunder är vana vid.

Välkommen att utmana oss!

Läs mer