Integration Competence Center

En modern ICC-organisation förväntas kunna hantera både de traditionella EAI-integrationerna samtidigt som man bidrar med innovation, nya tekniker och dessutom möter kraven på kostnadskontroll, effektivitet och ett strukturerat förbättringsarbete.

Innovera – Industrialisera – Förvalta – Paketera är nyckelord som genomsyrar ett ICC som ska engagera organisationen och göra ett växande integrationslandskap möjligt. Allt med bibehållen förvaltningsbarhet.

Den nya världen med krav och en våg av digitala förmågor som efterfrågas av verksamheten gör att ett modernt ICC måste anpassa. Det innebär både att vara en möjliggörare och att ge en planerad riktning för hur förvaltningsbarheten bibehålls i nya kanaler. Även en förmåga att bilda virtuella kluster och samverka med digitala aktörer utanför den egna organisationen blir allt viktigare.

Fördelar

Genom att samla integrationskompentens i en kompetensgruppering uppnås många fördelar som stärker organisationen: 

  • Integrationsleveransen optimeras genom att arbeta efter best practice och likartad arkitektur
  • Projektets leveranstider minskas och ni uppnår bättre utnyttjandegrad av applikationsspecialister genom att avlasta deras projekt från integrationsansvar
  • Leder till bättre kvalitetsstyrning och kostnadskontroll
  • Ett komplext område får en samlad erfarenhets- och kunskapsgruppering
  • Kostnadskontroll på detaljnivå och enskild integration
  • Metod- och processeffektiv implementering utan personberoende

Framförallt ser vi att företag som arbetar med ett rätt bemannat integrationscenter har större kraft att möta företagets behov av innovation och proaktivitet i nya digitala kanaler

Hur plattformen kan levereras

Vi har lång erfarenhet med att stödja och etablera integrationscenter till företag i Norden och har därför funnit en införandeprocess som ger goda förutsättningar för att få ett effektivt och fungerande arbetssätt kring hur integration ska levereras. Viktiga förutsättningar som vi identifierar i införandefasen är ambitionsnivån baserat på behov och antal tillgängliga resurser.

Starten för arbetet med etableringen är vår Integration Framework-workshop där nyckelpersoner inom IT och andra intressentgrupper samlas för att identifiera nuläge, önskat läge och behovsbild. En Integration Framework-workshop ger en gemensam bild av de behov som leveransen ska möta på både lång och kort sikt. Detta ger en bra grund för det fortsätta arbetet med etableringsprocessen.

Kontakta oss