Integration Framework

Vårt Integration Framework är en paketering av denna ”Best Practice” och fungerar som ett effektivt verktyg för att applicera informationen på en organisation.

Integration Framework hjälper organisationen att fastställa sin mognadsgrad ur ett integrationsperspektiv – vilka områden man har under kontroll och vilka man bör arbeta vidare med för att ta nästa steg i sin utveckling.
Bakom varje område döljer sig en utförlig beskrivning av vilka aktiviteter som bör genomföras samt vilka leverabler som bör skapas i utvecklingsarbetet. En rad referensimplementeringar finns också att tillgå som grund i arbetet med att nå maximal effektivitet.
iBiz Solutions erbjuder workshops där vi, med hjälp av Integration Framework, går igenom er organisation och arbete på området. Därefter kommer vi att kunna presentera en klar nulägesbild av er mognadsgrad inom systemintegration, vilka delar ni arbetat med och vilka ni bör arbeta vidare med. Tillsammans gör vi en prioritering för dessa och skapar en långsiktig plan för att optimera er organisation. Resultatet? Bättre integrationer och färre problem!

Kommunikativt

  • sammanfattar det på ett effektivt och kommunikativt sätt vårt tjänsteutbud och våra ”best practice” inom integration.
  • skapar det struktur i projekt och gemensam syn tillsammans med våra kunder på integrationsrelaterat arbete.

Principen

  • är ett enkelt och anpassningsbart ramverk som fungerar som ett stöd för kommunikation och strukturerat arbete i specifika kundprojekt. 
  • Less is more! Ramverket beskriver respektive område på en högst abstrakt nivå – detaljerna föds i respektive kundimplementering.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur Integration Framework fungerar och skapar konkret nytta och effekt. I steg för steg, inför olika utmaningar och situationer som vi vet våra kunder har i sin vardag.

Kontakta oss