Integrationsstrategi

En strategi förtydligar värdet och effekten av det sätt ni valt att leverera integrationslösningar. Den klargör också vilka kompetenser som behövs inom organisationen för att möta kommande behov.  

Integrationsstrategin belyser de mål som förväntas uppfyllas med hjälp av systemintegration samt med vilket fokus området ska drivas. 

Fördelar

En tydlig strategi på plats utgör kartan som gör det lättare att kommunicera mål och syfte samt att välja rätt väg när nya system och leverantörer ska integreras i verksamheten. Vi har utifrån ett stort antal projekt arbetat fram en beprövad modell som stödjer arbetet fram till en integrationsstrategi och som förtydligar vad som ska göras respektive inte göras:

  • Mål och syften för integration
  • Positionering och roadmap för integration med hjälp av molnlösningar
  • Finansieringsmodeller
  • Positionering av integrationsplattformar i systemlandskapet
  • Roadmap för system/plattformar
  • Rekommendationer kring hur integration ska utföras

Hur kan vi hjälpa just dig med en strategisk inriktning?

Givetvis kommer det exakta innehållet skräddarsys för din organisations unika förutsättningar, men grunddragen i processen fram till en integrationsstrategi baseras på vår metod för framtagande av en strategisk inriktning i kombination med vår långa erfarenhet av att vara specialister på området.

Kontakta oss