BizTalk Server expertis

BizTalk Server expertis

Med mer än 12 000 installationer världen över, är BizTalk Server en grundbult i många integrationer och en nyckel till att automatisera allt från processer för att hantera banktransaktioner och patientdata till lagerstyrning och transportinformation. BizTalk Server är också en produkt med brett användningsområde som innehåller verktyg och färdiga komponenter för att koppla sig till och tolka de protokoll och transporter dina system och partners använder sig av – oavsett om de är inom ert datacenter eller i molnet.

Läs mer

Microsoft Azure expertis

Microsoft Azure expertis

Azure App Services Molnintegration är äntligen här på riktigt. Azure App Service erbjuder unika möjligheter för molnintegration där vi både kan köra det helt i molnet eller i hybrid med vårt lokala nätverk. Inte nog med att du kan orkestrera – anslut och underhåll dina integrationer i din favoritwebbläsare. App Services kombinerar styrkan från BizTalk i B2B/EDI-världen med flexibiliteten och smidigheten i den heta API-världen.

Läs mer

Application Lifecycle Management (ALM)

Application Lifecycle Management (ALM)

Effektiv och korrekt livscykelhantering är kritiskt för alla typer av mjukvaruprojekt och integrationslösningar är inget undantag.

BizTalk Health Check

BizTalk Health Check

iBiz Solutions Health Check av er Microsoft BizTalk Server-miljö är det värdefulla första steget mot att uppnå optimal prestanda och säkerhet.

BizTalk Disaster/Recovery

BizTalk Disaster/Recovery

I framtagandet av en Disaster/Recovery-rutin tydliggörs hur eventuella krissituationer hanteras samt ramverk för olika scenarier.

iBiz Komponenter

iBiz Komponenter

Förr eller senare finns alltid behovet av att göra någonting utanför boxen. iBiz Solutions har ett bibliotek med färdiga komponenter, gratis och med öppen källkod.

BizTalk Installation

BizTalk Installation

Utifrån våra erfarenheter har vi byggt upp en etablerad process och djup kunskap om hur BizTalk ska dimensioneras och konfigureras.

Kontakta oss