BizTalk Server expertis

Fördelar:

iBiz Solutions har valt att uteslutande jobba med Microsoft-baserad integrationsteknik och är bland annat Microsoft Gold Partner inom området integration. Samtliga våra konsulter har lång erfarenhet av att jobba med BizTalk Server och är några av nordens främsta experter inom området. Företaget har lång erfarenhet av allt från större och komplexa integrationsprojekt hos internationella organisationer till enklare projekt hos mindre kunder.

För att effektivisera arbetet med BizTalk Server arbetar iBiz Solutions enligt ett antal övergripande processer runt arkitektur och leverans. Detta säkerställer hög kvalitet och leveransprecision på ett sätt som få andra konsultföretag kan erbjuda.

iBiz Solutions har också under lång tid utvecklat färdiga komponenter och lösningar för att hantera en rad olika situationer. Denna ”verktygslåda” sparar tid och pengar i leveranser och ger mer högkvalitativa lösningar.

Hur plattformen kan levereras

On-premise

On-premise-baserad leverans innebär att BizTalk Server installeras på traditionellt sätt hos kunder i kundens datacenter. Denna typ av leverans passar större organisationer som redan har fullt ansvar för sin infrastruktur och en existerade investering i driften av denna.

Integration som tjänst (IaaS)

BizTalk Server kan också levereras som en tjänst i Microsoft Azure. Detta alternativ innebär att man betalar för produkten per den tidsenhet man nyttjar den. Fördelen är en snabb start då detta inte kräver installation och att kunden själv inte behöver ha den expertkunskap som krävs för att hantera driften av BizTalk-miljöerna.

Kontakta oss