Personal Data Policy

Det nya regelverket, GDPR, kräver bland annat att behandling och hantering av personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Självklart så följer iBiz Solutions detta regelverk, och vi har därför samlat relevant information om hur vi på iBiz Solutions säkerställer kompatibilitet med GDPR, i ett Policy dokument.

Du finner information om vår Policy och kontaktpersoner hos oss kring GDPR frågor här:

PDF icon personal_data_policy_ibiz_solutions_14724.pdf

 Vi rekommenderar att ni bekantar er med vår policy.

Om ni har några frågor kring hur vi hanterar GDPR, hjälper vi givetvis gärna till och besvarar dessa.

Allan Hallén, VD, allan.hallen@ibiz-solutions.se

Richard Hallgren, Personuppgiftsansvarig, richard.hallgren@ibiz-solutions.se