Affärssystem

Christen Rehn, CIO, Felleskjøpet:

”I införandeprocessen av M3 bjöd bjöd vi tidigt in iBiz Solutions i projektet för att se till att integrationsutvecklingen blev en prioriterad del. Tack vare deras gedigna erfarenhet från affärssystemintegration och med stöd av ramverket Integration Framework, fick vi möjligheten att utveckla smarta, förvaltningsbara integrationer i vår BizTalk-plattform direkt från början. Detta har lett till ett effektivare projekt och framför allt en möjlighet att hålla nere totalkostnaden genom att få en mer kostnadseffektiv förvaltning”  

Felleskjøpet är en samverkanskoncern för lantbrukare i Norge med målet att stärka sina 44 000 medlemmars ekonomi på kort såväl som lång sikt. Inom lantbruksverksamheten sköter de 97 butiker, 50 sädeslager, 40 verkstäder och 12 fabriker. I sin IT-strategi har man beslutat att implementera ett koncerngemensamt affärssystem för att optimera verksamheten och minska totalkostnaden för IT. Man valde M3 och startade ett av Nordens största ERP-projekt. För att hantera alla de integrationer som  behöver utvecklas inom ramen för detta projekt tog man hjälp av iBiz Solutions för att etablera en integrationsstrategi, utveckla och testa lösningarna samt sätta dem i drift och till sist förvalta dem. Ett tätt samarbete med leverantören av M3 och ett fokus på att utveckla agila och förvaltningsbara integrationer samt att kommunicera integrationsstrategin inom organisationen blev ett framgångsrecept för projektet.

Lär känna oss

Lär känna oss

Vi märker att det sätt vi tar oss an och hanterar ett uppdrag är uppskattat. Från våra kunder får vi kontinuerligt höra att man upplever att vi lyssnar och agerar utifrån deras specifika behov och situation. Att vinnlägga oss om att förstå, är vår nyckel till att föreslå rätt lösning. Dessutom gör det oss starka i vår egen tillväxt och utveckling en hållbarhet som skapar trygghet och gynnar kreativitet.

Läs mer