Cloud-based Integration

Daniel Mukka, Enterprisearkitekt, Scandic Hotels:

”Genom att anlita iBiz Solutions har vi fått en partner som ligger i framkant vad gäller ny integrationsteknik men som samtidigt vet vad det innebär att förvalta integrationslösningar. Kombinationen av innovativt tänkande och långsiktighet ger oss en trygghet i att satsa på innovation. Att vi riktar in oss på molnbaserad integration innebär dessutom stor flexibilitet vad gäller licensmodeller och möjligheter till kostnadsbesparingar.”  

ibiz Solutions genomförde en Integration Framework Workshop tillsammans med nyckelaktörer på Scandic Hotels. Syftet var att analysera nuläget samt mål och ambitioner för systemintegrationsarbetet på Scandic. Resultatet fungerade även som grund för det nystartade initiativet att bygga en ny integrationsplattform, där iBiz Solutions expertkompetens tillsammans med Scandic IT etablerar en molnbaserad lösning. Valet föll på en Microsoft Azure-baserad lösning där App Service och API Management är huvudkomponenterna. Plattformen möjliggör såväl traditionell intern integration som extern kommunikation och innebär en stor mängd fördelar för Scandic. App Service gör det möjligt att hantera både enklare integrationslösningar och komplicerade flöden med omformatering av data och komplex logik. API Management hanterar och underhåller de API:er som krävs för all typ av extern kommunikation oavsett digital kanal. Microsoft Azure erbjuder även en betalningsmodell som möjliggör stora kostnadsbesparingar samt stor flexibilitet och skalbarhet för plattformen.

We are integration

We are integration

Vi ska bli bäst i Norden inom området systemintegration. Och vi är på mycket god väg.

En av anledningarna till att sträva mot nummer ett, är bland annat för att kunderna alltid ska kunna förlita sig på att vi håller yppersta spets inom vårt område, och inte att kunna området som ”en i mängden”, eller som vilken annan breddleverantör som helst.

En kund som väljer att arbeta med iBiz, har även valt en partner som kommer sträva mot att leverera det bästa och maximal nytta, med integration som bärare. Våra kunders utmaningar triggar och utmanar oss att ständigt utvecklas.

Läs mer