CRM

Arne Bjørn Mildal, Direktör IKT & E-handel, Løvenskiold Handel AS: 

”iBiz Solutions är en pålitlig och effektiv partner. De hjälpte oss att etablera en integrationsstrategi och –plattform som kommit att bli avgörande för framgången av alla våra större IT-projekt, däribland vårt senast ERP-projekt. iBiz hjälpte oss att digitalisera hela försäljningskedjan med effektiva, smarta och förvaltningsbara integrationslösningar.” 

iBiz Solutions och Løvenskiold Handel har sedan många år ett samarbete där vi bland annat utarbetat och etablerat plattform, strategier, utveckling och förvaltning för integration. När Løvenskiold Handel exempelvis införde ett nytt ERP-system valde man att göra det med BizTalk som integrationsmotor. Bland annat utvecklades ett stort antal integrationer för att hantera hela inköps- och försäljningskedjan med såväl inkommande som utgående order, ordersvar, leveransavisering och faktura. Ett flertal olika versioner och dialekter av EDIFACTF används för kommunikation med externa parter. Eftersom nya leverantörer och kunder tillkommer regelbundet samt att fler system läggs till, krävs en flexibel och förvaltningsbar integrationslösning vilket vi på iBiz Solutions har lång erfarenhet av att hantera.

We are integration

We are integration

Vi ska bli bäst i Norden inom området systemintegration. Och vi är på mycket god väg.

En av anledningarna till att sträva mot nummer ett, är bland annat för att kunderna alltid ska kunna förlita sig på att vi håller yppersta spets inom vårt område, och inte att kunna området som ”en i mängden”, eller som vilken annan breddleverantör som helst.

En kund som väljer att arbeta med iBiz, har även valt en partner som kommer sträva mot att leverera det bästa och maximal nytta, med integration som bärare. Våra kunders utmaningar triggar och utmanar oss att ständigt utvecklas.

Läs mer