e-Invoicing

Daniel Hasslund, Senior IT-Manager, Caverion:

”Genom vårt mångåriga samarbete med iBiz Solutions har vi utvecklat en mängd integrationslösningar som har hjälpt oss att effektivisera vårt arbete, inte minst inom faktureringsområdet. iBiz Solutions djupa kompetens inom integration och deras gedigna erfarenhet av e-invoicing-lösningar har varit till stor nytta i våra gemensamma projekt.”   

e-invoicing har iBiz jobbat med under många år för flertalet parter och en av dem är Caverion. Vi hanterar utgående fakturor från SAP som ska skapas enligt den norska standarden E2B. Dessa skickas sedan till kund på det sätt som passar dem bäst, oavsett om det är pappers-, email- eller eFaktura. I denna process hjälper vi även Caverion Norge med beräkningar samt layout för hur fakturan skall se ut. Även inkommande leverantörsfakturor skall tolkas och mappas över i rätt IDOC format till SAP. I detta flöde hanterar vi den gamla norska standarden E2B och den nya EHF, tolkar fakturorna samt skapar visuella bilagor till xml-fakturan. Genom att automatisera denna process via en integrationsplattform har vi dels gett Caverion möjlighet att snabba på processen generellt, och också att visualisera var i processen en faktura befinner sig. På detta sätt har deras förvaltning optimerats och tiden för att hitta en försvunnen eller felande faktura effektiviserats.

Lär känna oss

Lär känna oss

Vi märker att det sätt vi tar oss an och hanterar ett uppdrag är uppskattat, och framgångsrikt. Vi får kontinuerligt höra från våra kunder att man upplever att vi lyssnar och agerar utifrån deras specifika behov och situation, vilket skapar rätt värde för varje enskild kund. Att lyssna och förstå, är som alltid nyckeln till att föreslå rätt lösning. Dessutom gör det oss starka i vår egen tillväxt och utveckling – en hållbarhet som skapar trygghet och gynnar kreativitet.

Läs mer