Förvaltning

Jonas Esko, Sektionschef IT, LKAB:

”Förvaltningstjänsten som iBiz Solutions tillhandahåller ger oss kontroll över våra integrationer och insyn i hur vår miljö verkligen fungerar. Den driver ner våra förvaltningskostnader och pushar oss mot ständig förbättring. Det är en enorm trygghet att ha en specialistorganisation med hög kompetens som tar hand om vår integrationsförvaltning utan att vi för den skull hamnar i ett personberoende till vissa specifika personer som har kunskap om våra integrationer” 

I det nära samarbetet med LKAB har vi kommit att bli en aktiv del av deras integrationsorganisation, bland annat i projektet med införande av ICC (Integration Competence Center). ICC:s uppgift är att driva innovation och utveckling med hjälp av integration och också att förvalta de lösningar som tas fram. Genom erbjudandet om ett komplett förvaltningsåtagande har LKAB fått möjlighet till full insyn i hur väl deras integrationslösningar fungerar, vilka som skapar incidenter och hur dessa har lösts. Förvaltningstjänsten bidrar även med proaktivitet genom att integrationsmiljön övervakas och incidenter kan hanteras innan de påverkar verksamheten. Dessutom ett kontinuerligt förbättringsarbete som förebygger förekomsten av återkommande problem och driver mot allt färre incidenter trots ett ökat antal driftsatta integrationslösningar.

 

We are integration

We are integration

Vi ska bli bäst i Norden inom området systemintegration. Och vi är på mycket god väg.

En av anledningarna till att sträva mot nummer ett, är bland annat för att kunderna alltid ska kunna förlita sig på att vi håller yppersta spets inom vårt område, och inte att kunna området som ”en i mängden”, eller som vilken annan breddleverantör som helst.

En kund som väljer att arbeta med iBiz, har även valt en partner som kommer sträva mot att leverera det bästa och maximal nytta, med integration som bärare. Våra kunders utmaningar triggar och utmanar oss att ständigt utvecklas.

Läs mer