Den engagerade specialisten

Våra välmeriterade och kompetenta medarbetare befinner sig ofta ute hos kunderna, runt om i Norden, men har sin fasta bas på fyra olika orter: Karlstad, Stockholm, Oslo och Gävle. Vår vardag består bland annat av möten, dialog och samtal med många olika roller och befattningar hos våra kunder och uppdragsgivare, vilket gör arbetet än mer intressant.

Vi har kontinuerlig och tät kontakt kontoren emellan – ofta för att dela med oss av erfarenheter och kunskaper, men även för att samverka i projekt och uppdrag.

Det sätt vi tar oss an och hanterar ett uppdrag har kommit att bli uppskattat, och framgångsrikt. Vi får kontinuerligt höra från våra kunder att man upplever att vi lyssnar och agerar utifrån deras specifika behov och situation, vilket skapar rätt värde för varje enskild kund. Att lyssna och förstå, är som alltid nyckeln till att föreslå rätt lösning. Dessutom gör det oss starka i vår egen tillväxt och utveckling – en hållbarhet som skapar trygghet och gynnar kreativitet.

Vi växer stadigt, organiskt och kontrollerat med både erfarna specialister som vill ansluta till branschledaren och nya talanger som vill vara med och utveckla systemintegrationslösningar i yppersta framkant.

Levande värdegrund med starkt driv

Även om vi har fantastiskt roligt tillsammans på jobbet, är det för våra kunder som vi är här. Deras utmaningar präglar vår vardag. Vi upplever komplexa uppdrag som spännande och stimulerande. Det skapar en kreativ miljö både på kontoret och ute på fältet där vi ofta befinner oss – i nära samarbete med kunden. För att kraftsamla, dela erfarenheter och inspiration in i vardagen samtidigt som vi stärker sammanhållningen i gänget ser vi till att alla kontoren träffas med jämna mellanrum. Ibland reser vi iväg någonstans för att blanda utvecklingsarbete med en massa annat trevligt. I den samvaron säkrar, förstärker och vidareutvecklar vi vår kultur och värdegrund.

Vilka vi är, vad vi står för och drivs av, har vi sammanfattat i en värdegrund. Fundamentalt viktigt för oss är att den inte bara blir fina ord utan att de speglar oss i varje kontakt, både internt och externt.

Vi har bestämt oss – vi lever och låter omgivningen få uppleva vår värdegrund varje dag:

  • Ärlighet – som för oss innebär total öppenhet. 
  • Mod – genom trygghet
  • Engagemang – visar vi i aktiv handling
  • Långsiktighet – gör oss bättre i nuet
  • Kvalitet – är önskad effekt 

Ta din plats
bland de bästa

Ta din plats
bland de bästa

Att jobba på iBiz Solution innebär att verka inom ett område i ständig utveckling. Ett som verkligen kan göra positiv skillnad hos våra kunder och bidra till deras fortsatta framgång. Vi drivs av det, och vi trivs med att ligga i absoluta framkant.

Det ställer krav, men vi är noga med att alla ska få ta del av vår samlade kompetens. Ett arbetssätt som gör våra konsulter bekväma med att utmana och ifrågasätta. Allt för kundens bästa, och vårt tydliga sätt att visa engagemang. Som vi ser det, en förutsättning för att kunna säkerställa långsiktighet och kvalitet i leveransen.

Läs mer