iBiz Solutions - a part of TeleComputing

TeleComputing-koncernen är en leverantör av kompletta hybrida molntjänster på nordiska marknaden. TeleComputing har en stark proffesionell miljö på hybrida lösningar, digitala samarbetsverktyg, infrastruktur och säkerhet och hjälper kunder att utnyttja dagens och morgondagens lösningar. TeleComputing har en stor en stor kompetensmiljö på hybrida molntjänster som plattform för digital transformation och målet att vara kundens bästa partner för affärsutveckling i Norden. Koncernen har cirka 1100 anställda på 11 platser i 4 länder och över 2000 företag som kunder i Norden. TeleComputing är certifierad enligt ISO 9001: 2008 (Kvalitet), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 14001 (miljö). TeleComputing ägs av IK Investment Partners. 

Mer information finner du här www.telecomputing.se