iBiz Solutions - part of Visolit

Visolit-koncernen är en leverantör av kompletta hybrida molntjänster på nordiska marknaden. Visolit har en stark proffesionell miljö på hybrida lösningar, digitala samarbetsverktyg, infrastruktur och säkerhet och hjälper kunder att utnyttja dagens och morgondagens lösningar. Visolit har en stor en stor kompetensmiljö på hybrida molntjänster som plattform för digital transformation och målet att vara kundens bästa partner för affärsutveckling i Norden. Koncernen har cirka 1200 anställda på 11 platser i 4 länder och över 3000 företag som kunder i Norden. Visolit är certifierad enligt ISO 9001: 2008 (Kvalitet), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 14001 (miljö). Visolit ägs av IK Investment Partners. 

Mer information finner du här https://www.visolit.se/