Samarbeten

Vi har bestämt oss: Vi ska erbjuda och leverera bästa möjliga lösningarna till våra kunder. För att skapa spetskompetens har vi valt att fokusera på att bygga starka relationer med utvalda partners. På det viset kan vi över tid göra rätt tekniska val för de olika kundernas utmaningar och erbjuda systemintegration som möjliggör innovasion. I kombination med våra anställdas kompetens och erfarenheter ger vi en långsiktig och förvaltningsbar lösning.

Vår viktigaste och närmsta samarbetspartner är Microsoft som vi genom många år har haft ett framgångsrikt samarbete med.

Vi fick år 2012 Microsoft Gold Partner inom Application Integration som är den högsta statusen man kan få hos Microsoft. Vi har också en djupare relation med ledningen, en såkallad “managed” Det är vi ensamma om i Sverige.

Vi blev i början av 2015 Microsoft Azure Silver Partner. Utöver detta så är vi den enda aktören i Sverige som får verka i Microsofts namn. De av våra mest erfarna konsulter tillsammans med Microsofts egna anställda träffar de allra främsta sällskapen i Sverige. Att bli P-Seller för Microsoft är en stor ära och en väldigt spännande utmaning eftersom vi också är en sponsor till näringslivet i Sverige där vi använder integration som bas.

 

Hör Microsofts upplevelse av samarbetet med iBiz Solutions: 

Ulf Forsström, Senior Partner Sales Executive, Microsoft

”Vi tittar efter partners som verkligen driver den senaste teknologin från Microsoft – som kan ta en diskussion med kunderna och som översätter vår teknologi till afärsvärlden. iBiz Solutions är precis en sådan partner som ligger i framkant när det gäller teknologi och kunddialog.”

Vad tycker våra kunder?

Vad tycker våra kunder?

iBiz Solutions uppdragsgivare finns över hela Norden, och inom ett stort antal branscher och verksamhetsområden. Kunderna är internationella kända varumärken, påfallande ofta marknadsledande inom sina respektive segment.

Att förstå kundens verksamhetsprocesser och utmaningar är en grundläggande faktor för att leverera rätt och effektiva integrationslösningar. Avgörande för framgång är att förstå kundens affär och bakomliggande processer.

Vi har en ständigt pågående dialog med våra uppdragsgivare om deras utmaningar, behov och hur man upplever vår leverans för att lösa dessa. Ta del av några referensers utlåtande om oss.

Läs mer