We are integration

Vi ska bli bäst i Norden inom området systemintegration.
Och vi är på mycket god väg. 

I vår vardag är vi omgivna av integrationslösningar. Sinnrika processer som får olika system att prata med varandra, information att löpa och nå sina mottagare. Som förenklar våra liv och gör transaktioner tryggare. Det gör vårt arbete inspirerande och stimulerande. Ett par knapptryckningar och ett nytt landskap byggs upp.

Djup kompetens kräver bred kunskap. Men enligt vårt sätt att se det räcker det inte med teknisk skicklighet för att lyckas på riktigt. Det innefattar också en god förmåga att lyssna, stort intresse av att sätta sig in i olika behov, driv och en stark känsla för timing. Något som intygas av våra erfarna integrationskunder. 

Utmaningar triggar oss att ständigt utvecklas och gör att det aldrig blir enformigt att arbeta med systemintegration. Våra konsultuppdrag kan ena dagen innebära HR-lösningar, nästa ERP-system. För att våra konsulter ska känna tryggheten i att alltid ha tillgång till hela iBiz kompetens och exempelvis kunna ta initiativ till innovativa lösningar, bygger vårt arbetssätt på att vi kontinuerligt delar med oss av erfarenheter och verktyg internt. En värdeskapare som kommit att bli en av våra största styrkor och konkurrensfördelar.

Vår mission är att skapa förvaltningsbar integration som möjliggör innovation.

Det uttrycker på ett bra sätt vad vi drivs av, och hur vi tänker och löser våra kunders affärs-, kommunikations- och informationsutmaningar, The iBiz way:

Skapar
handlar om att varje lösning är specifik utifrån kundens behov och förutsättningar. Unik utifrån väl beprövad struktur.

förvaltningsbar
innebär att lösningen, i långsiktighetens namn, är utvecklingsbar och personoberoende.

integration
förenklar vardagen, förbättrar flöden och frigör kapacitet.   

Att vi valt att bli bäst på integration är ingen slump. Vi ser en het utmaning för både nuet och framtiden att hitta möjligheter för olika system att kunna förstå varandra och samverka så det verkligen gör positiv skillnad. Och det är inte bara vår uppfattning; företag inom alla branscher rankar integration behovet/problemet som en av sina absolut viktigaste frågor.

Största anledningen till att vi strävar mot nummer ett, är att våra kunder alltid ska kunna förvänta sig maximal nytta och yppersta spets inom vårt område. Att de verkligen upplever skillnaden mot ”en konsult i mängden”eller vilken annan breddleverantör som helst.


Hör en av våra kunder ge sin bild av att jobba med oss som specialiserad aktör: 

Daniel Hasslund, Senior IT Manager Application Management, Caverion Sverige

”Nyttan för oss att arbeta med en nishad aktör som iBiz Solutions är att vi vet att vi får spetskompetensen, vi vet att de månar om våra behov, är villiga att lyssna in våra behov och levererar en flexibel produkt till bra kostnad och bra slutresultat.” 

Vi har bestämt oss

Vi har bestämt oss

Vi ska erbjuda och leverera de absolut bästa lösningarna till våra kunder. För yppersta spetskompetens är samlad kunskap basen och därför är vi måna om att skapa starka relationer med noga utvalda partners. På så sätt kan vi säkerställa att vi över tid erbjuder systemintegration som möjliggör innovation, där vi gjort rätt teknikval för respektive kunds utmaning/möjlighet. Och med vår personals kompetens och erfarenhet tryggar vi förvaltningsbarheten över tid.

Läs mer